Trang chủ » Đào tạo » Các khóa đào tạo » Khoá Đào Tạo Hạng C

Danh sách học viên khóa K47-C

Khóa K47-C Khai giảng ngày 26/08/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 27/01/2018. Thi sát hạch dự kiến ngày 26/02/2018.

Danh sách học viên khóa K46-C

Khóa K46-C Khai giảng ngày 11/07/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 02/12/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 25/12/2017.

Danh sách học viên khóa K45-C

Khóa K45-C Khai giảng ngày 09/05/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 30/09/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 16/10/2017.

Danh sách học viên khóa K44-C

Khóa K44-C Khai giảng ngày 18/03/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 26/08/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 11/09/2017.

Danh sách học viên khóa K43-C

Khóa K43-C Khai giảng ngày 21/01/2017. Bế giảng ngày 10/07/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 31/07/2017.

Danh sách học viên khóa K43-C

Khóa K43-C Khai giảng ngày 21/01/2017. Bế giảng ngày 10/07/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 31/07/2017.

Danh sách học viên khóa K42-C

Khóa K42-C Khai giảng ngày 21/11/2016. Bế giảng ngày 11/05/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 22/05/2017.

Danh sách học viên khóa K41-C

Khóa K41-C Khai giảng ngày 19/09/2016. Bế giảng ngày 08/03/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 27/03/2017.

Danh sách học viên khóa K40-C

Khóa K40-C Khai giảng ngày 18/08/2016. Bế giảng ngày 20/01/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 22/02/2017.

Danh sách học viên khóa K39C

Khóa K39C Khai giảng ngày 15/06/2016. Bế giảng ngày 30/10/2016. Thi sát hạch dự kiến cuối tháng 11/2016.

Danh sách học viên khóa K38C

Khóa K38C Khai giảng ngày 20/05/2016. Bế giảng ngày 07/10/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 31/10/2016.

Danh sách học viên khóa K38C

Khóa K38C Khai giảng ngày 20/05/2016. Bế giảng ngày 07/10/2016. Thi sát hạch dự kiến cuối tháng 10/2016.

Danh sách học viên khóa K37C

Khóa K37C Khai giảng ngày 14/03/2016. Bế giảng ngày 07/08/2016. Thi sát hạch dự kiến cuối tháng 08/2016.

Danh sách học viên khóa K36C

Khóa K36C Khai giảng ngày 11/01/2016. Bế giảng ngày 14/06/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 29/06/2016.

Danh sách học viên khóa K35C

Khóa K35C Khai giảng ngày 14/12/2015. Bế giảng ngày 19/05/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 30/05/2016.

Danh sách học viên khóa K34C

Khóa K34C Khai giảng ngày 17/10/2016. Bế giảng ngày 06/03/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 01/04/2016.

 
Các khóa Đào tạo - Sát hạch lái xe
Khoá Đào Tạo Hạng A1, A2Khoá Đào Tạo Hạng B2Khoá Đào Tạo Hạng CKhoá Đào Tạo Hạng DKhoá Đào Tạo Hạng E, F
Hình ảnh Trung tâm
Hình ảnh Trung tâmBãi tập cảm ứngPhòng học lý thuyếtBãi thi sát hạch
Hotline: (08) 37.174.874 - 0911.944.966