Trang chủ » Đào tạo » Các khóa đào tạo » Khoá Đào Tạo Hạng C

Danh sách học viên khóa K47-C

Khóa K47-C Khai giảng ngày 26/08/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 27/01/2018. Thi sát hạch dự kiến ngày 26/02/2018.

Danh sách học viên khóa K46-C

Khóa K46-C Khai giảng ngày 11/07/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 02/12/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 25/12/2017.

Danh sách học viên khóa K43-C

Khóa K43-C Khai giảng ngày 21/01/2017. Bế giảng ngày 10/07/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 31/07/2017.

Danh sách học viên khóa K43-C

Khóa K43-C Khai giảng ngày 21/01/2017. Bế giảng ngày 10/07/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 31/07/2017.

Danh sách học viên khóa K42-C

Khóa K42-C Khai giảng ngày 21/11/2016. Bế giảng ngày 11/05/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 22/05/2017.

 
Các khóa Đào tạo - Sát hạch lái xe
Khoá Đào Tạo Hạng A1, A2Khoá Đào Tạo Hạng B2Khoá Đào Tạo Hạng CKhoá Đào Tạo Hạng DKhoá Đào Tạo Hạng E, F
Hình ảnh Trung tâm
Hình ảnh Trung tâmBãi tập cảm ứngPhòng học lý thuyếtBãi thi sát hạch
Hotline: (08) 37.174.874 - 0911.944.966