Trang chủ » Đào tạo » Các khóa đào tạo » Khoá Đào Tạo Hạng B2

Danh sách học viên khóa K15-B1 Số Tự Động

Khóa K15-B1 Khai giảng ngày 11/09/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngay25/11 09/09/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 11/12/2017.

Danh sách học viên khóa K14-B1 Số Tự Động

Khóa K14-B1 Khai giảng ngày 17/07/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 07/10/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 30/10/2017.

Danh sách học viên khóa K100B2

Khóa K100B2 Khai giảng ngày 07/09/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 09/12/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 25/12/2017.

Danh sách học viên khóa K99B2

Khóa K99B2 Khai giảng ngày 11/08/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 18/11/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 27/11/2017.

Danh sách học viên khóa K98B2

Khóa K98B2 Khai giảng ngày 25/07/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 28/10/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 13/11/2017.

Danh sách học viên khóa K97B2

Khóa K97B2 Khai giảng ngày 15/07/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 14/10/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 30/10/2017.

Danh sách học viên khóa K96B2

Khóa K96B2 Khai giảng ngày 03/07/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 30/09/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 16/10/2017.

Danh sách học viên khóa K13-B1 Số Tự Động

Khóa K13-B1 Khai giảng ngày 14/06/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 09/09/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 27/09/2017.

Danh sách học viên khóa K12-B1 Số Tự Đồng

Khóa K12-B1 Khai giảng ngày 18/04/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 15/07/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 31/07/2017.

Danh sách học viên khóa K11-B1 Số Tự Động

Khóa K11-B1 Khai giảng ngày 16/03/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 24/06/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 10/07/2017.

Danh sách học viên khóa K95B2

Khóa K95B2 Khai giảng ngày 01/06/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 01/09/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 27/09/2017.

Danh sách học viên khóa K94B2

Khóa K94B2 Khai giảng ngày 12/05/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 12/08/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 28/08/2017.

Danh sách học viên khóa K93B2

Khóa K93B2 Khai giảng ngày 19/04/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 29/07/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 14/08/2017.

Danh sách học viên khóa K92B2

Khóa K92B2 Khai giảng ngày 08/04/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 15/07/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 31/07/2017.

Danh sách học viên khóa K91B2

Khóa K91B2 Khai giảng ngày 18/03/2017. Thi tốt nghiệp dự kiến ngày 24/06/2017.. Thi sát hạch dự kiến ngày 10/07/2017.

Danh sách học viên khóa K10-B1 Số Tự Động

Khóa K10-B1 Khai giảng ngày 10/01/2017. Bế giảng ngày 16/04/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 08/05/2017.

Danh sách học viên khóa K90B2

Khóa K90B2 Khai giảng ngày 13/02/2017. Bế giảng ngày 20/05/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 12/06/2017.

Danh sách học viên khóa K89B2

Khóa K89B2 Khai giảng ngày 13/01/2017. Bế giảng ngày 13/05/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 22/05/2017.

Danh sách học viên khóa K88B2

Khóa K88B2 Khai giảng ngày 26/12/2016. Bế giảng ngày 18/04/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 08/05/2017.

Danh sách học viên khóa K09-B1 Số Tự Động

Khóa K09-B1 Khai giảng ngày 08/12/2016. Bế giảng ngày 16/03/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 27/03/2017.


Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 
Các khóa Đào tạo - Sát hạch lái xe
Khoá Đào Tạo Hạng A1, A2Khoá Đào Tạo Hạng B2Khoá Đào Tạo Hạng CKhoá Đào Tạo Hạng DKhoá Đào Tạo Hạng E, F
Hình ảnh Trung tâm
Hình ảnh Trung tâmBãi tập cảm ứngPhòng học lý thuyếtBãi thi sát hạch
Hotline: (08) 37.174.874 - 0911.944.966