Thông báo về việc Triển khai công tác thu phí sát hạch, lệ phí cấp GPLX năm 2017

Thông báo về việc Triển khai công tác thu phí sát hạch, lệ phí cấp GPLX năm 2017
.

Tác giả bài viết: Ban Đào Tạo