Thông báo: Thực hiện khai báo y tế với người lao động trong Trung tâm

Thông báo: Thực hiện khai báo y tế với người lao động trong Trung tâm
Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe đề nghị toàn thể người lao động trong Trung tâm nghiêm túc thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng Ncovi cho bản thân và người thân.
Thực hiện khai báo y tế