Thi tốt nghiệp kết thúc khóa học K141-B2 và K102CC (D-E)

Thi tốt nghiệp kết thúc khóa học K141-B2 và K102CC (D-E)
Thi tốt nghiệp lúc 8g00 ngày 12/09/2020. Tập trung thi tại Phòng học Luật GTĐB số 2 (xem bản đồ ngay cổng TT).
Thông báo