Trang chủ » Tin tức » Thông báo - Hoạt động

Kế Hoạch Tập Huấn Nâng Cao Giáo Viên Dạy Lái Xe Năm 2013

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo trong việc sắp xếp, bố trí, cử giáo viên tham gia tập huấn theo tỷ lệ hằng năm đúng quy định; Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III thông báo kế hoạch tập huấn cả năm 2013 như sau:

âng Cao Giáo Viên Dạy Lái Xe Năm 2013

03/05/2013 15:52
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TW III Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
 Số: ..19.. /CV-ĐT
Về việc tập huấn nâng cao nghiệp vụ
giáo viên dạy lái xe
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2013
 

                        Kính gửi:  Các Sở Giao thông vận tải khu vực phía nam.
 
        Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số: 4385/TCĐBVN-QLPTNL ngày 30/10/2012 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tập huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên dạy lái xe, lộ trình thực hiện đến năm 2015.
        Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo trong việc sắp xếp, bố trí, cử giáo viên tham gia tập huấn theo tỷ lệ hằng năm đúng quy định; Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III thông báo kế hoạch tập huấn cả năm 2013 như sau:
1.   Kế hoạch tập huấn

TT Khoá Ngày
khai giảng
Ngày
bế giảng
Số
lượng
Đối tượng tập huấn
1 K03 06/03/2013 15/03/2013 105 GV dạy thực hành lái xe ô tô các hạng
2 K04 20/03/2013 29/03/2013 105 GV dạy thực hành lái xe ô tô các hạng
3 K05 03/04/2013 12/04/2013 105 GV dạy thực hành lái xe ô tô các hạng
4 K06 17/04/2013 27/04/2013 105 GV dạy thực hành lái xe ô tô các hạng
5 K07 08/05/2013 17/05/2013 105 GV dạy lý thuyết và GV dạy thực hành lái xe mô tô, ô tô các hạng
6 K08 22/05/2013 31/05/2013 105 GV dạy lý thuyết và GV dạy thực hành lái xe mô tô, ô tô các hạng
7 K09 05/06/2013 14/06/2013 105 GV dạy lý thuyết và GV dạy thực hành lái xe mô tô, ô tô các hạng
8 K10 19/06/2013 28/06/2013 105 GV dạy lý thuyết và GV dạy thực hành lái xe mô tô, ô tô các hạng
9 K11 03/07/2013 12/07/2013 105 GV dạy lý thuyết và GV dạy thực hành lái xe mô tô, ô tô các hạng
10 K12 17/07/2013 26/07/2013 105 GV dạy lý thuyết và GV dạy thực hành lái xe mô tô, ô tô các hạng
11 K13 07/08/2013 16/08/2013 105 GV dạy lý thuyết và GV dạy thực hành lái xe mô tô, ô tô các hạng
12 K14 21/08/2013 30/08/2013 105 GV dạy lý thuyết và GV dạy thực hành lái xe mô tô, ô tô các hạng
13 K15 04/09/2013 13/09/2013 105 GV dạy lý thuyết và GV dạy thực hành lái xe mô tô, ô tô các hạng
14 K16 18/09/2013 27/09/2013 105 GV dạy lý thuyết và GV dạy thực hành lái xe mô tô, ô tô các hạng
15 K17 02/10/2013 11/10/2013 105 GV dạy lý thuyết và GV dạy thực hành lái xe mô tô, ô tô các hạng
16 K18 16/10/2013 25/10/2013 105 GV dạy thực hành lái xe ô tô các hạng
17 K19 06/11/2013 15/11/2013 105 GV dạy thực hành lái xe ô tô các hạng
18 K20 25/11/2013 04/12/2013 105 GV dạy thực hành lái xe ô tô các hạng
19 K21 11/12/2013 20/12/2013 105 GV dạy thực hành lái xe ô tô các hạng
Tổng cộng: 1.995  
2.   Địa điểm tập huấn:
    Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III 
    Số 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, Tp.HCM.
    Điện thoại liên hệ: (08) 38 605 088 ;          Fax: (08) 38 611 567
3.   Kinh phí tập huấn:
  - Giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô các hạng: 1.500.000 đồng/giáo viên.
  -
 
Giáo viên dạy lái xe mô tô các hạng A1, A2, A3, A4 và giáo viên dạy lý thuyết các hạng ô tô: 1.000.000 đồng/giáo viên.
4.   Công tác tổ chức:
            Để công tác tổ chức khoá tập huấn đảm bảo đúng lộ trình thực hiện, đề nghị các Sở giao thông vận tải lập danh sách giáo viên (theo mẫu của công văn số 4385/TCĐBVN-QLPTNL) tham dự tập huấn của năm 2013 gửi về phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III, đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email: caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn  theo thời gian quy định như sau: 
    +   Khoá K03 khai giảng ngày 06/03/2013 các Sở GTVT gửi danh sách trước ngày 28/02/2013.
    +   Các khoá tiếp theo, các Sở GTVT lập danh sách giáo viên tham dự tập huấn và gửi về Nhà trường trước ngày 06/03/2013.
Ghi chú:
  -


 
Trong mỗi đợt tập huấn, Nhà trường sẽ cân đối số lượng, đối tượng tập huấn, tỷ lệ tập huấn của các đơn vị cho từng đợt, sau đó sẽ gửi thông báo triệu tập giáo viên tham dự tập huấn (có danh sách kèm theo) cho từng đợt cụ thể đến quý Sở trước thời gian khai giảng khoá tập huấn 7 ngày để giáo viên sắp xếp công việc và tập trung đúng thời gian quy định.
  -
 
Yêu cầu các giáo viên tham gia khoá tập huấn, khi tập trung phải mang theo CMND, GPLX, Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành (đối với giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô các hạng)./.

          Trân trọng kính chào!
 
Nơi nhận:                                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG
-  Như trên;                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
-  Tổng cục Đường bộ Việt Nam (để b/c);                               
-  Lưu: ĐT.
                                                                                                       (Đã ký)
 
                                                                                                              Nguyễn Chí Minh        
 

BÀI VIẾT KHÁC

» Tuyển sinh Khóa đào tạo lái xe K32B1 (số tự động), K128B2 và K62C
» Đơn giá Học phí đào tạo lái xe các hạng
» Danh sách các cơ sở y tế khám sức khỏe lái xe
» Thông báo về việc thi tốt nghiệp kết thúc khóa học K29B1, K96CC
» Thông báo về việc đăng ký sát hạch của học viên trường Vinhempic.
» Tuyển sinh Cao Đẳng, Trung Cấp ngành Xây Dựng Cầu Đường Bộ năm 2018
» Tư vấn hướng nghiệp, học nghề cho bộ đội sắp xuất ngũ ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.
» Món quà nhỏ ấm tình dân.
» Thông báo về việc Triển khai công tác thu phí sát hạch, lệ phí cấp GPLX năm 2017
» Lễ Khai Giảng Lớp Tập Huấn Nâng Cao Nghiệp Vụ Giáo Viên Dạy Lái Xe Khóa 12
» Bộ Trưởng Bộ GTVT Đến Thăm Và Làm Việc Với Trường Cao Đẳng Nghề GTVT Trung Ương III
» Lễ Công Bố QĐ Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường CĐ Nghề GTVT TW III
 
Các khóa Đào tạo - Sát hạch lái xe
Khoá Đào Tạo Hạng A1, A2Khoá Đào Tạo Hạng B2Khoá Đào Tạo Hạng CKhoá Đào Tạo Hạng DKhoá Đào Tạo Hạng E, F
Hình ảnh Trung tâm
Hình ảnh Trung tâmBãi tập cảm ứngPhòng học lý thuyếtSân tập lái
Hotline: (08) 37.174.874 - 0911.944.966