Giới thiệu trung tâm sát hạch lái xe

* Sử dụng xe GENTRA SX (2009 - 2013) và xe ISUZU ( 2010 - 2011) mới 100%
* Sa hình 10 bài thi chuẩn, dễ chạy.
* Tỷ lệ đậu cao trong mỗi kỳ sát hạch.
* Bãi sát hạch và bãi tập liền kề.
* Cơ sở vật chất cao cấp, phòng thoáng mát, vệ sinh ... Chỗ đậu xe rộng rãi, an toàn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRUNG TÂM SÁT HẠCH: