Trang chủ » Đào tạo » Các khóa đào tạo » Khoá Đào Tạo Hạng B2

Danh sách học viên khóa K08-B1 Số Tự Động

Khóa K08-B1 Khai giảng ngày 24/10/2016. Bế giảng ngày 09/01/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 20/01/2017.

Danh sách học viên khóa K87B2

Khóa K87B2 Khai giảng ngày 16/12/2016. Bế giảng ngày 08/04/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 21/04/2017.

Danh sách học viên khóa K86B2

Khóa K86B2 Khai giảng ngày 24/11/2016. Bế giảng ngày 17/03/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 10/04/2017.

Danh sách học viên khóa K85B2

Khóa K85B2 Khai giảng ngày 24/10/206. Bế giảng ngày 13/02/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 06/03/2017.

Danh sách học viên khóa K84B2

Khóa K84B2 Khai giảng ngày 01/10/2016. Bế giảng ngày 12/01/2017. Thi sát hạch dự kiến ngày 20/01/2017.

Danh sách học viên khóa K07-B1 Số Tự Động

Khóa K07-B1 Khai giảng ngày 12/09/2016. Bế giảng ngày 07/12/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 30/12/2016.

Danh sách học viên khóa K06-B1 Số Tự Động

Khóa K06-B1 Khai giảng ngày 01/08/2016. Bế giảng ngày 27/10/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 16/11/2016.

Danh sách học viên khóa K83B2

Khóa K83B2 Khai giảng ngày 12/09/2016. Bế giảng ngày 23/12/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 11/01/2017.

Danh sách học viên khóa K82B2

Khóa K82B2 Khai giảng ngày 03/09/2016. Bế giảng ngày 17/12/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 30/12/2016.

Danh sách học viên khóa K81B2

Khóa K81B2 Khai giảng ngày 01/08/2016. Bế giảng ngày 12/11/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 30/11/2016.

Danh sách học viên khóa K05-B1 (Số tự động)

Khóa K05-B1 (Số tự động) Khai giảng ngày 11/07/2016. Bế giảng ngày 25/09/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 19/10/2016.

Danh sách học viên khóa K80B2

Khóa K80B2 Khai giảng ngày 11/07/2016. Bế giảng ngày 22/10/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 16/11/2016.

Danh sách học viên khóa K04-B1 (Số tự động)

Khóa K04-B1 (Số tự động) Khai giảng ngày 06/06/2016. Bế giảng ngày 22/08/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 16/09.

Danh sách học viên khóa K03-B1 (Số tự động)

Khóa K03-B1 (Số tự động) Khai giảng ngày 04/05/2016. Bế giảng ngày 20/07/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 17/08/2016.

Danh sách học viên khóa K79B2

Khóa K79B2 Khai giảng ngày 17/06/2016. Bế giảng ngày 18/09/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 19/10/2016.

Danh sách học viên khóa K78B2

Khóa K78B2 Khai giảng ngày 07/06/2016. Bế giảng ngày 08/09/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 30/09/2016.

Danh sách học viên khóa K77B2

Khóa K77B2 Khai giảng ngày 20/05/2016. Bế giảng ngày 20/08/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 16/09/2016.

Danh sách học viên khóa K76B2

Khóa K76B2 Khai giảng ngày 25/04/2016. Bế giảng ngày 30/07/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 17/08/2016.

Danh sách học viên khóa K75B2

Khóa K75B2 Khai giảng ngày 15/04/2016. Bế giảng ngày 19/07/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 17/08/2016.

Danh sách học viên khóa K74B2

Khóa K74B2 Khai giảng ngày 01/04/2016. Bế giảng ngày 09/07/2016. Thi sát hạch dự kiến ngày 29/07/2016.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3  Trang sau
 
Các khóa Đào tạo - Sát hạch lái xe
Khoá Đào Tạo Hạng A1, A2Khoá Đào Tạo Hạng B2Khoá Đào Tạo Hạng CKhoá Đào Tạo Hạng DKhoá Đào Tạo Hạng E, F
Hình ảnh Trung tâm
Hình ảnh Trung tâmBãi tập cảm ứngPhòng học lý thuyếtBãi thi sát hạch
Hotline: (08) 37.174.874 - 0911.944.966