Trang chủ » Đào tạo » Chương trình đào tạo thực hành

Khóa K01-B1 (Số Tự Động)

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH KHÓA K01 - B1  
Thời gian thực hiện : từ ngày 02 tháng 04 năm 2016 đến ngày 28 tháng 05 năm 2016  
STT TÊN BÀI SỐ NGÀY SỐ GIỜ QUY ĐỊNH ỨNG SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN/XE         VÀ NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG NGÀY THỰC HIỆN NỘI DUNG BÀI TẬP THỰC HÀNH
1 học viên 5 học viên
Giờ NL Km Giờ NL Km
1 Bài 1 0.5     0.80           -            4           -   02/04 Tập lái tại chỗ không nổ máy
2 Bài 2 0.5     0.80           -            4           -   02/04 Tập lái xe tại chỗ có nổ máy
3 Bài 3 4     6.40       96.0        32        480 04/04 ÷ 07/04 Tập lái xe trong bãi phẳng (sân tập lái)
4 Bài 4 6     9.60     145.0        48        725 08/04 ÷ 14/04 Tập lái xe trong hình số 3, số 8; ghép tiến lùi theo hình chữ chi (sân tập lái)
5 Bài 5 4     6.40       96.0        32        480 15/04 ÷ 21/04 Tập lái xe trên đường bằng
6 Bài 6 6     9.60     145.0        48        725 22/04 ÷ 28/04 Tập lái trên đường đèo núi
7 Bài 7 6     9.60     145.0        48        725 29/04 ÷ 09/05 Tập lái xe trên đường phức tạp
8 Bài 8 5     8.00     120.0        40        600 10/05 ÷ 14/05 Tập lái ban đêm
9 Bài 9 0         -             -           -             -     Tập lái xe có tải
10 Bài 10 0         -             -           -             -     Tập lái xe trên đường với xe oto số tự động
11 Bài 11 12   16.80     253.0        84     1,265 16/05 ÷ 28/05 Bài tập lái tổng hợp

Tác giả bài viết: Ban Đào Tạo

BÀI VIẾT KHÁC

 
Các khóa Đào tạo - Sát hạch lái xe
Khoá Đào Tạo Hạng A1, A2Khoá Đào Tạo Hạng B2Khoá Đào Tạo Hạng CKhoá Đào Tạo Hạng DKhoá Đào Tạo Hạng E, F
Hình ảnh Trung tâm
Hình ảnh Trung tâmBãi tập cảm ứngPhòng học lý thuyếtBãi thi sát hạch
Hotline: (08) 37.174.874 - 0911.944.966